Điều khoản & Chính sách

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận này ("Thỏa thuận của Người dùng") là tổng hợp các điều khoản và điều kiện để Công ty Vietnamtourism - Hanoi và các công ty liên kết cung cấp các dịch vụ cho (những) người ("Người dùng") có ý định mua hoặc hỏi thông tin về bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của Vietnamtourism - Hanoi bằng cách sử dụng các trang web của Vietnamtourism - Hanoi hoặc sử dụng bất kỳ kênh giao diện khách hàng nào khác của Vietnamtourism - Hanoi, trong đó bao gồm các nhân viên bán hàng, các văn phòng đại diện, các tổng đài điện thoại, các quảng cáo, các chiến dịch quảng bá,…

Cả Người dùng và Vietnamtourism - Hanoi đều được gọi riêng là “bên” trong thỏa thuận này và gọi chung là “các bên”.

Trách nhiệm nhận thức thỏa thuận này của Người dùng

Những Người dùng các dịch vụ từ Vietnamtourism - Hanoi sẽ được coi là đã đọc, hiểu và tuyệt đối chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, một thoả thuận sẽ điều chỉnh các giao dịch của Người dùng hoặc việc cung cấp các dịch vụ đó bởi Vietnamtourism - Hanoi trong thực tế, và sẽ ràng buộc Người dùng. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Người dùng và/hoặc Vietnamtourism - Hanoi đối với bất kỳ dịch vụ nào do Vietnamtourism - Hanoi cung cấp sẽ được giới hạn trong phạm vi của thỏa thuận này.

Vietnamtourism - Hanoi có quyền, toàn quyền quyết định, chấm dứt quyền truy cập vào bất kỳ hoặc tất cả các phần trên trang web của Vietnamtourism - Hanoi hoặc các kênh bán hàng khác và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, để bảo trì chung hoặc vì bất kỳ lý do gì.

Ngoài Thỏa thuận này, có một số điều khoản dịch vụ (Term of service) cụ thể cho các dịch vụ/sản phẩm do Vietnamtourism - Hanoi đưa ra/cung cấp như vé máy bay, khách sạn, các gói kỳ nghỉ, du thuyền … Các điều khoản dịch vụ này sẽ được cung cấp/cập nhật bởi Vietnamtourism - Hanoi và sẽ được coi là một phần của Thỏa thuận này và trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác đó và Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Người dùng sẽ được yêu cầu phải đọc và chấp nhận điều khoản dịch vụ liên quan đến các dịch vụ/sản phẩm mà Người dùng đã dùng.
Ngoài ra, chính Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể đưa ra các điều khoản và hướng dẫn đối với các tính năng, các lời chào hàng đặc biệt hoặc các quy tắc và chính sách điều hành đối với từng Dịch vụ (ví dụ: các chuyến bay, đặt phòng khách sạn, các gói dịch vụ…). Người dùng có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các điều khoản và hướng dẫn hoặc các quy tắc và chính sách điều hành của Nhà cung cấp dịch vụ mà Người dùng đã chọn, trong đó có các điều khoản và điều kiện được quy định trong quy tắc giá vé, hợp đồng vận chuyển hoặc các quy định khác của các Nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ của Vietnamtourism - Hanoi được cung cấp cho Người dùng với điều kiện người đó chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Thỏa thuận này và Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác. Để loại bỏ sự ngờ vực, điều này được làm rõ như sau: việc Người dùng dùng các Dịch vụ chính là một sự thừa nhận và chấp nhận của Người dùng đó đối với Điều khoản này và Các điều khoản dịch vụ cụ thể khác. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, điều kiện và thông báo đó, Người dùng không cần sử dụng các Dịch vụ của Vietnamtourism - Hanoi.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào tại đây mâu thuẫn với các Điều khoản Bổ sung hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác trong bất kỳ tài liệu nào khác của Vietnamtourism - Hanoi, thì các điều khoản này sẽ được áp dụng.

Thông tin Tài khoản của Bên thứ ba

Bằng việc sử dụng dịch vụ Truy cập Tài khoản trên trang web của Vietnamtourism - Hanoi, người dùng cho phép Vietnamtourism - Hanoi và các đại lý truy cập các trang web của bên thứ ba, bao gồm của các Ngân hàng và các cổng thanh toán khác, do họ chỉ định hoặc thay mặt họ để lấy thông tin yêu cầu.

Trong khi đăng ký, Người dùng sẽ chọn một mật khẩu và chịu trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu và tài khoản.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra khi sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của họ. Người dùng có trách nhiệm thông báo cho Vietnamtourism - Hanoi ngay lập tức bằng văn bản về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản nào của họ hoặc bất kỳ sự vi phạm an ninh nào. Vietnamtourism - Hanoi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra cho Người dùng do việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của họ, cho dù họ có biết hay không. Người dùng sẽ không sử dụng mật khẩu của người khác bất cứ lúc nào.

Bảo mật thông tin

Bất kỳ thông tin nào được Vietnamtourism - Hanoi đề cập cụ thể là thông tin Bí mật phải được Người dùng duy trì bí mật và không được tiết lộ trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc để phục vụ mục đích của thỏa thuận này và các nghĩa vụ của cả hai bên trong đó.

Vietnamtourism - Hanoi sử dụng số điện thoại di động của Người dùng

Vietnamtourism - Hanoi có thể gửi xác nhận đặt chỗ, thông tin hành trình, việc hủy bỏ, xác nhận thanh toán , tình trạng hoàn tiền, thay đổi lịch trình hoặc bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến các giao dịch, thông qua tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi vào số điện thoại liên lạc do Người dùng cung cấp khi đặt chỗ; Vietnamtourism - Hanoi cũng có thể liên lạc với Người dùng bằng cách gọi điện thoại, tin nhắn SMS hoặc email trong trường hợp Người dùng không thể hoặc chưa hoàn thành việc đặt chỗ, vì bất kỳ lý do gì, để biết nguyện vọng của Người dùng đối với việc hoàn thành đặt chỗ và cũng để giúp đỡ Người dùng. Theo đây, Người dùng đồng ý vô điều kiện rằng những thông tin liên lạc qua tin nhắn SMS và/hoặc cuộc gọi thoại của Vietnamtourism - Hanoi là theo yêu cầu và sự cho phép của Người dùng.

Trách nhiệm của Người dùng

Vietnamtourism - Hanoi chỉ chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do Người dùng thực hiện thông qua Vietnamtourism - Hanoi.

Người dùng cam đoan sẽ tuân thủ tất cả các quy trình và hướng dẫn bổ sung, được sửa đổi theo thời gian, liên quan tới việc sử dụng các dịch vụ. Người dùng cũng cam đoan sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến thẩm quyền đối với từng giao dịch.

Người dùng đại diện và xác nhận rằng họ ở độ tuổi hợp pháp để tham gia một hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm sử dụng các Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam hoặc luật áp dụng khác.

Các quảng cáo trên Vietnamtourism - Hanoi hoặc các trang web liên kết

Vietnamtourism - Hanoi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc miêu tả nào trên trang web nào của mình, hoặc trên bất kỳ liên kết hoặc trang web liên kết nào. Vietnamtourism - Hanoi không xác nhận chất lượng của bất kỳ quảng cáo nào trên các trang web của mình theo bất kỳ phương thức nào. Người dùng phải tự xác minh tính chính xác của tất cả các thông tin trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào dựa trên các thông tin đó.

Các trang web liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Vietnamtourism - Hanoi và Vietnamtourism - Hanoi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trên một trang web liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang web đó. Vietnamtourism - Hanoi cung cấp những liên kết đó đến Người dùng chỉ vì sự tiện lợi của họ, và việc việc sử dụng bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực trang web đó của Vietnamtourism - Hanoi.

Bảo hiểm

Bảo hiểm, nếu được cung cấp như một phần của dịch vụ/sản phẩm của Vietnamtourism - Hanoi sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của công ty bảo hiểm. Người dùng sẽ liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp.

Những trường hợp Bất khả kháng

Người dùng đồng ý rằng có thể có những trường hợp đặc biệt, khi các nhà khai thác dịch vụ như các hãng hàng không, các khách sạn, các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải không thể thực hiện những việc đặt chỗ đã xác nhận vì nhiều lý do khác nhau như điều kiện khí hậu, tình trạng bất ổn lao động, mất khả năng thanh toán, tình trạng kinh doanh khẩn cấp, các quyết định của chính phủ, các vấn đề điều hành và kỹ thuật, hủy lộ trình và chuyến bay… Nếu Vietnamtourism - Hanoi được thông báo trước về những tình huống có thể sẽ không thực hiện được việc đặt chỗ, Vietnamtourism - Hanoi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ thay thế tương tự cho khách hàng hoặc hoàn trả lại số tiền đặt chỗ sau khi đã trừ đi các khoản phí dịch vụ hợp lý, nếu được hỗ trợ và hoàn tiền từ các nhà khai thác dịch vụ tương ứng.

Vietnamtourism - Hanoi không chịu trách nhiệm cho những sự chậm trễ hoặc không có khả năng thực hiện hoặc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ của mình do bất kỳ nguyên nhân nào không phải do hành vi hoặc thiếu sót của mình và nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, chẳng hạn như thiên tai, hỏa hoạn, đình công, cấm vận, hành động của chính phủ, các hành động khủng bố hoặc các nguyên nhân khác tương tự, vấn đề từ phía các hãng hàng không, đường ray, xe buýt, khách sạn hoặc nhà vận tải. Trong trường hợp đó, Người dùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo kịp thời theo hoàn cảnh cho phép.

Vietnamtourism - Hanoi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc phần trình bày nào trên bất kỳ trang web nào của mình, hoặc trên bất kỳ liên kết hoặc trang web liên kết nào.

Tính an toàn của dữ liệu tải về

Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu và/hoặc dữ liệu nào tải về hoặc thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định và rủi ro của riêng của họ và họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc việc mất dữ liệu do họ tải các tài liệu và/hoặc dữ liệu đó về.

Tuy nhiên, Vietnamtourism - Hanoi sẽ luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung trên các trang web của mình hoặc các kênh thông tin khác không chứa các loại virus hoặc các phần mềm độc hại.

Phản hồi từ khách hàng và việc chào mời khách

Người dùng nhận thức được rằng Vietnamtourism - Hanoi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như đặt phòng khách sạn, vé máy bay, gói kỳ nghỉ và muốn tìm hiểu về họ, để nâng cao dịch vụ du lịch của mình. Cụ thể ở đây, Người dùng cho phép Vietnamtourism - Hanoi liên hệ với mình về việc cung cấp các dịch vụ khác nhau của Vietnamtourism - Hanoi thông qua bưu phẩm trực tiếp, thư điện tử, các cuộc gọi điện thoại, dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, vào một số thời điểm. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn không liên lạc, người dùng sẽ viết thư cho Vietnamtourism - Hanoi tới địa chỉ info@vn-tourism.com. Khách hàng nên đọc và hiểu các chính sách bảo mật của inf trên trang web của Vietnamtourism - Hanoi. Vietnamtourism - Hanoi sẽ liên lạc, mời chào Người dùng hoặc chia sẻ thông tin của Người dùng theo các chính sách bảo mật đó.

Quyền sở hữu

Vietnamtourism - Hanoi có thể cung cấp tới Người dùng các nội dung như âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác có trong các quảng cáo hoặc thông tin. Tài liệu này có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, hoặc các quyền và luật sở hữu trí tuệ khác.

Người dùng chỉ có thể sử dụng tài liệu này khi được Vietnamtourism - Hanoi cho phép một cách rõ ràng và sẽ không được sao chép, truyền tải hoặc tạo ra các sản phẩm sao chép từ các tài liệu này khi chưa được cho phép rõ ràng.

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng họ sẽ không tải lên, sao chép hoặc gửi đi bất kỳ nội dung nào có trên hoặc thông qua các Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của một bên thứ ba, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu của quyền đó.

Bất kỳ nội dung độc quyền hay có bản quyền sở hữu nào khác được gửi đi với sự đồng ý của chủ sở hữu phải có phần thông báo thích hợp về quyền sở hữu. Việc đưa lên hoặc gửi đi các nội dung có bản quyền hoặc có các quyền sở hữu khác mà chưa được phép là bất hợp pháp và có thể khiến Người dùng phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc bị truy tố.

Trách nhiệm xin VISA của Người dùng

Những việc đặt chỗ du lịch do Vietnamtourism - Hanoi thực hiện còn tùy thuộc vào các yêu cầu về Visa mà từng cá nhân khách du lịch phải tự đáp ứng được. Vietnamtourism - Hanoi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào, bao gồm việc không thể đi du lịch, phát sinh từ các yêu cầu Visa đó và cũng không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho những giao dịch đặt chỗ nhưng chưa sử dụng vì bất kỳ lý do nào như vậy.

Giới hạn Mục đích sử dụng Cá nhân và Phi thương mại

Trừ trường hợp được ghi rõ, các dịch vụ của Vietnamtourism - Hanoi là dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của Người dùng. Người dùng không thể thay đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép hay tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web của Vietnamtourism - Hanoi mà không có sự chấp rõ ràng thuận bằng văn bản từ Vietnamtourism - Hanoi.

Thay đổi các Điều khoản sử dụng

Vietnamtourism - Hanoi có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, và thông báo được cung cấp trên trang web của Vietnamtourism - Hanoi. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem lại các điều khoản và điều kiện này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI

Tại sao chọn chúng tôi?

  • Đảm bảo
  • Mức giá tốt nhất
  • Nhanh chóng
Xem thêm >>