Du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái

Các loại hình du lịch sinh thái bao gồm: leo núi, chèo thuyền, tham quan vườn quốc gia, khu di tích, tham quan biển hồ,...

Du lịch sinh thái là du lịch gắn liền với tự nhiên và văn hoá bản địa, hướng tới giữ gìn văn hoá, bảo vệ môi trường và lan toả văn hoá sống của các người dân vùng miền.

Du lịch sinh thái ngày càng được chú trọng không chỉ ở Việt Nam mà cả các quốc gia khác bởi tính bền vững và ít có sự tác động tiêu cực đến môi trường - yếu tố mà các hình thức du lịch khác khó làm được.

Tour Du lịch sinh thái