Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VNT năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        ***
                                                                                                                                                                                      -----***-----
                                    
                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG

           

  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian:   08 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 20/6/2023.

Địa điểm:    Tầng 3, Tòa nhà T-Place, số 30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung:   Thảo luận và thông qua:

-Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, BKS, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;

-Các Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

-Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

  Lưu ý:       

  1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số 0438255550/38255552/Gửi email đến địa chỉ anhnt@vn-tourism.com.
  2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
  3. Tài liệu họp tại Đại hội Quý cổ đông vui lòng quét mã QR code để tải về:
qr code đại hội cổ đông 2024    
Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.
          Trân trọng!

Xin vui lòng xem Tài liệu đính kèm