Vietnamtourism - Hanoi tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 20/06/2024 tại toà T-place 30A Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty cổ phần du lịch Việt Nam-Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, với sự góp mặt của đông đảo Quý cổ đông.

đhcđ

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam-Hà Nội

Năm 2024 được đánh giá cũng là một năm khó khăn nữa đối với nền kinh tế toàn cầu và nội địa, nhưng với sự tin tưởng và ủng hộ 100% từ các đại biểu, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietnamtourism-Hanoi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty ngày một phát triển và vươn lên một tầm cao mới. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2024 (Thứ năm).
  • Địa điểm: Tầng 3, Tòa T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tư cách dự họp ĐHĐCĐ:

  • Tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông đã chốt
  • Cổ đông không thể dự họp được ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi trực tiếp cho cổ đông) có chữ ký của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc do người đại diện chính thức của cổ đông ký và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

Nội dung Đại hội cổ đông

  • Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động KD của Công ty trong năm 2023 và đề xuất mục tiêu cho 2024.
  • Báo cáo hoạt động HĐQT 2023
  • BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (đọc chỉ tiêu chính về các khoản DT trong năm).
  • Báo cáo hoạt động BKS năm 2023.
  • Tờ trình dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.

ddhcdd 2024

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu

Trong cuộc họp, các cổ đông xem xét và thảo luận về hiệu quả hoạt động của công ty, xem xét những thay đổi được đề xuất đối với chiến lược của công ty và biểu quyết về các nghị quyết. Đây là cơ hội đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà điều hành công ty, xem xét kết quả tài chính của công ty và đưa ra quyết định về tương lai của công ty.

Hơn nữa, cuộc họp cổ đông cung cấp một diễn đàn để các cổ đông bày tỏ quan điểm, giúp đảm bảo rằng công ty hoạt động vì lợi ích cao nhất của các cổ đông.

Đại hội cổ đông năm 2024 đã diễn ra vô cùng thành công và thuận lợi trong suốt quá trình.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông:

đhcđ

đh