Vietnamtourism Hanoi tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 09/06/2023 tại toà T-place 30A Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, với sự góp mặt của đông đảo quý cổ đông.

ĐHCĐ

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2023 (Thứ sáu).

  • Địa điểm: Tầng 3, Tòa T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐHCĐ

ĐHCĐ diễn ra với sự góp mặt của các cổ đông

Tư cách dự họp ĐHĐCĐ:

  • Tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông đã chốt

  • Cổ đông không thể dự họp được ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản (theo mẫu gửi trực tiếp cho cổ đông) có chữ ký của cổ đông (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc do người đại diện chính thức của cổ đông ký và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

Nội dung Đại hội cổ đông

  • Báo cáo kết quả hoạt động KD của Công ty trong năm 2022 và đề xuất, định hướng cho 2023.

  • BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (đọc chỉ tiêu chính về các khoản DT trong năm).

  • Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022.

  • Báo cáo hoạt động BKS năm 2022.

  • Dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023

  • Thay đổi Điều lệ mới.

ĐHCĐ

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu

Trong cuộc họp, các cổ đông xem xét và thảo luận về hiệu quả hoạt động của công ty, xem xét những thay đổi được đề xuất đối với chiến lược của công ty và biểu quyết về các nghị quyết. Đây là cơ hội đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà điều hành công ty, xem xét kết quả tài chính của công ty và đưa ra quyết định về tương lai của công ty. Hơn nữa, cuộc họp cổ đông cung cấp một diễn đàn để các cổ đông bày tỏ quan điểm, giúp đảm bảo rằng công ty hoạt động vì lợi ích cao nhất của các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông:

ĐHCĐ

ĐHCĐ

ĐHCĐ